Zakat

Kewajiban Harta yang lain Selain Zakat

Selain zakat, ada kewajiban lain yang berkaitan dengan harta, yang bersifat insidentil dan tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak pula ditetapkan waktunya seperti dalam kewajiban zakat. Kewajiban tersebut tidak berhubungan langsung dengan kemampuan harta, namun lebih kepada tuntutan keadaan, seperti kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orangtua, sanak keluarga, istri, perintah untuk bershadaqah bagi yang mampu, dan sebagainya.

Bookmark Worship