Zakat

Zakat Fithrah

Jika seorang muslim mempunyai harta untuk makan baginya dan keluarga tanggungannya di Hari Raya Idul Fithri, maka wajib baginya mengeluarkan Zakat Fitrah. Seorang Kepala keluarga berkewajiban mengeluarkan Zakat Fitrah atas keluarga yang berada dalam tanggungannya.

Besarnya Zakat Fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut teks hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zabib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, diperintahkan membayar Zakat Fitrah dengan makanan pokok setempat.

Menurut mazhab Hanafi, pembayaran Zakat Fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan nilai (harga) dari makanan pokok yang dimakan sehari-hari.

Pembayaran Zakat Fitrah dilaksanakan sejak masuk bulan Ramadhan hingga Shalat 'Idul Fithri.

Adapun pendistribusiannya, Zakat Fitrah lebih diutamakan untuk golongan faqir dan miskin.

Bookmark Worship