Zakat

Nishab dan Kadar Zakat

NISHAB adalah batasan jumlah minimum harta yang dapat dikatagorikan sebagai harta wajib zakat.

KADAR ZAKAT maksudnya adalah jumlah zakat yang diperintahkan untuk dikeluarkan dari harta wajib zakat yang dimiliki.

Detail nishab dan kadar zakat serta waktu pengeluarannya, terdapat ketentuan tersendiri untuk masing-masing jenis harta yang dizakati (lihat tabel zakat).

Bookmark Worship