Zakat

Macam-macam Zakat

Secara garis besar Zakat terbagi dua;

  1. Zakat Nafs (jiwa), atau disebut juga Zakat Fitrah
  2. Zakat Mal (harta)

Bookmark Worship