Zakat

Hikmah Diwajibkannya Zakat

Sebagai ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, Zakat mempunyai banyak hikmah, baik secara pribadi maupun secara sosial kemasyarakatan. Di antaranya;

1. Membersihkan dan mejauhkan diri dari sifat ba- khil, dosa dan kesalahan. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, "Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah (zakat), yang akan membersihkan dan mensucikan diri mereka." (QS. At-Taubah [9] : 103).

2. Membersihkan harta dan mengembangkannya serta akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda;

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"Zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta seseorang." (HR. Muslim)

3. Zakat berfungsi sebagai media untuk menguji ketaatan hamba kepada perintah Allah. Apakah ia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah ataukah cintanya kepada harta benda.

4. Zakat bertujuan sebagai sarana untuk membantu orang-orang faqir, dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan. Hal ini merupakan wujud saling cinta dan solidaritas sosial antar sesama.

5. Zakat mengajarkan kebiasan untuk memberi dan berinfaq di jalan Allah SWT.

Bookmark Worship