Zakat

Keutamaan Zakat

Di antara keutamaan Zakat;

  1. Zakat merupakan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah (QS. Al-A'raf [7] : 156).
  2. Zakat mendatangkan pertolongan Allah (QS. Al-Hajj [22] : 40-41).
  3. Zakat menghapuskan dosa dan kesalahan (HR. Tirmidzi).

Bookmark Worship