Puasa

Syarat-syarat Puasa

A. Syarat Wajib Puasa (yaitu syarat yang bila terpenuhi, maka seseorang menjadi wajib menu-naikan puasa) : 

B. Syarat Sah Puasa (syarat-syarat yang bila terpenuhi, puasa seseorang menjadi sah) :

Bookmark Worship