Ibadah > Haji/Umrah
1. Ihram dan Berniat dari Miqat
2. Thawaf Qudum/Thawaf 'Umrah
3. Sa'i (Umrah)
4. Tahallul (dari Umrah) dengan Mencukur/Memendekkan Rambut
5. Ihram Haji
6. Mabit di Mina
7. Wuquf di Arafah
8. Mabit di Muzdalifah
9. Melontar Jamrah ('Aqabah)
10. Menyembelih Hewan
11. Mencukur/Memendekkan Rambut (Tahallul Awwal)
12. Thawaf Ifadhah
13. Sa'i (Haji)
14. Mabit di Mina
15. Melontar Jamrah Ula, Wustha dan 'Aqabah
16. Thawaf Wada'