Al-Mumtahana
الـمـمـتـحنة
Wanita yang diuji (13 Ayat)