Al-Ahzab
الأحزاب
Golongan-Golongan yang bersekutu (73 Ayat)