Penjelasan

Ar-Ra`ūf

Allah adalah Tuhan yang memberi kasih dan sayang. Pemberian kasih-Nya ditujukan pada seluruh umat manusia, tetapi kasih dan sayang-Nya lebih dikhususkan pada hamba-hamba-Nya yang beriman. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 143 disebutkan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman hamba-Nya, Dia adalah ar-Ra'uf (Maha Pengasih) dan ar-Rahim (Maha Penyayang) pada umat manusia. Dalam al-Quran, kata ar-Ra'uf sering disandingkan dengan kata ar-Rahim (Maha Penyayang), misalnya dalam beberapa surah berikut: Q.S. at-Taubah (9): 117 dan 128; an-Nahl (16): 7 dan 47; al-Hajj (22): 65; an-nur (24): 20; dan al-Hadid (57): 9. Banyaknya sifat ar-Ra'uf yang bersandingan dengan ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah sangat menonjolkan sifat kasih sayang-Nya pada hamba-hamba-Nya.