Penjelasan

Al-Ākhir

Allah adalah Tuhan Yang Maha Akhir yang tidak sama dengan hamba-hamba-Nya, karena mereka memiliki akhiran dan terikat pada ruang dan zaman atau waktu. Sifat akhir yang dimiliki Allah tidak memiliki awalan. Dia Maha Akhir tanpa akhiran, sebagaimana juga Maha Awal tanpa awalan. Maha Akhir yang ada pada Allah berarti bahwa Allah tidak terikat pada zaman dan ruang. Sifat akhir yang ada pada Allah adalah abadi dan kekal. Sifat al-Akhir pada Allah disebut dalam Q.S. al-Hadid (57): 3 yang bersandingan dengan sifat al-Awwal, azh-Zhahir, al-Bathin yang diakhiri dengan sifat al-Alim (Maha Mengetahui segala sesuatu). →