Penjelasan

Al-Awwal

Allah adalah Tuhan Yang Maha Awal Maha Awal yang dimiliki Allah tidak sama dengan hamba-hamba-Nya karena mereka memiliki awalan dan terikat pada ruang dan zaman atau waktu. Sifat awal yang dimiliki Allah tidak memiliki awalan. Dia Maha Awal tanpa awalan, sebagaimana juga Maha Akhir tanpa akhiran. Maha Awal yang ada pada Allah berarti bahwa Allah tidak terikat pada zaman dan ruang. Sifat awal yang ada pada Allah adalah abadi dan kekal. Sifat al-Awwal pada Allah disebut dalam Q.S. al-Hadid (57): 3 yang bersandingan dengan sifat al-Akhir, azh-Zhahir, al-Bathin yang diakhiri dengan sifat al-Alim (Maha Mengetahui segala sesuatu). →